Odzyskiwanie danych co powinien znać.

Odzyskiwanie danych Ile kosztuje odzyskiwanie danych?

Częstym pytaniem wśród klientów jest: Ile będzie kosztować odzyskiwanie danych? Jest to proces odzyskiwania danych, które zostały utracone, usunięte lub stały się niedostępne. W procesie tym wykorzystuje się sygnatury plików do skanowania całego urządzenia pamięci masowej w poszukiwaniu wszelkich śladów danych. Jest kilka powodów, dla których usługa odzyskiwania danych powinna być pierwszym wyborem. Koszt odzyskiwania danych jest taki sam, niezależnie od tego, czy plik lub folder ma rozmiar kilku gigabajtów czy dziesięciu terabajtów.

Odzyskiwanie danych to proces przywracania danych, które zostały utracone, przypadkowo usunięte, uszkodzone lub stały się niedostępne.

Dysk twardy komputera może stać się nieczytelny, jeśli jego tablica partycji ulegnie uszkodzeniu lub pliki zostaną przypadkowo usunięte. W takich przypadkach oprogramowanie do odzyskiwania danych pomoże naprawić system plików i tablicę partycji. Może ono nawet wykonać obraz nośnika, nawet jeśli dane nie są możliwe do odczytania, jeżeli nośnik zawiera nieciągłe błędy. Ponadto specjalistyczne oprogramowanie do odzyskiwania danych nie wymaga użycia żadnego specjalnego sprzętu ani dostępu do talerzy nośnika.

Najlepszym rozwiązaniem problemu z plikami jest użycie oprogramowania do odzyskiwania danych. System operacyjny rozpozna pliki zapisane w systemie FAT lub w głównej tabeli plików i będzie mógł je odzyskać z dysku. Konieczne może być także naprawienie tabeli alokacji plików za pomocą narzędzia systemowego lub przeprowadzenie dokładnego skanowania urządzenia pamięci masowej.

Na szczęście większość systemów operacyjnych, programów i plików ma własne oprogramowanie do odzyskiwania danych, które może pomóc w odzyskaniu utraconych danych. Programy do „odzyskiwania” danych zazwyczaj są w stanie odzyskać niektóre dane, jednak przed podjęciem próby pełnego odzyskania danych najlepiej skonsultować się z profesjonalistą. Odzyskane dane można wykorzystać do odbudowania utraconych plików. Należy jednak zawsze przechowywać kopię ważnych danych w innym miejscu.

Komputery z laptopami są znacznie bardziej narażone na utratę danych niż komputery stacjonarne. Laptop jest bardzo przenośny i ważny podczas pracy w terenie. Dlatego należy się upewnić, że jest on wyposażony w najlepsze dostępne oprogramowanie do odzyskiwania danych. Odzyskiwanie danych może potrwać kilka dni, a nawet tygodni. Na szczęście większość oprogramowania do odzyskiwania danych jest zaprojektowana tak, aby było szybkie i proste w użyciu.

Jest to aspekt tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych

Wykonywanie kopii zapasowych danych na poszczególnych dyskach komputerowych nie wystarcza do odzyskania utraconych danych. Odzyskiwanie danych z poszczególnych dysków twardych może trwać godziny, a nawet dni. Na szczęście istnieje wiele sposobów tworzenia kopii zapasowych pojedynczych plików. Przed wdrożeniem strategii tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych należy zastanowić się, jakie typy danych mają być tworzone w kopii zapasowej, jak często mają być tworzone kopie zapasowe i jaki jest cel czasowy w zakresie odzyskiwania danych.

Tworzenie i przechowywanie kopii wartościowych plików jest kluczowym elementem tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Chroni to informacje przed nieodwracalną utratą w wyniku błędu ludzkiego, klęski żywiołowej lub ataku cybernetycznego. Kopia zapasowa przechowywana na zewnętrznym serwerze zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji w przypadku awarii systemu głównego. Kopie zapasowe umożliwiają również przywracanie danych z wcześniejszych okresów. W związku z tym tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych to zasadnicze elementy każdego planu odzyskiwania danych po awarii.

Wdrażając strategię tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, należy pamiętać o uwzględnieniu planu odzyskiwania danych. Tworzenie kopii zapasowych danych jest niezbędne do skutecznego prowadzenia działalności. Posiadanie serwera poza siedzibą firmy i oddzielnych dysków twardych jest ważnym aspektem odzyskiwania danych po awarii. Pomoże to w utrzymaniu normalnego funkcjonowania firmy pomimo nieprzewidzianych katastrof. Dzięki tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu danych nigdy nie będziesz musiał się martwić o utratę jakichkolwiek informacji.

Każda firma powinna wdrożyć strategię odzyskiwania danych i tworzenia kopii zapasowych. Katastrofy zdarzają się wtedy, gdy jesteś na nie najmniej przygotowany. Posiadanie odpowiedniego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych może zapewnić ciągłość działania firmy. Z kolei odzyskiwanie danych może pomóc w jak najszybszym powrocie do normalnego funkcjonowania po katastrofie. Nie musisz wydawać pieniędzy na kosztowną infrastrukturę do tworzenia kopii zapasowych danych. Twój plan tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych uratuje Twoją firmę i pomoże jej kontynuować działalność.

Powoduje fizyczne uszkodzenie nośników pamięci

Dwa typowe rodzaje utraty danych występują z powodu zużycia mechanicznego i logicznego. Te typy uszkodzeń nie są tak destrukcyjne jak uszkodzenia logiczne, ale nadal mogą powodować znaczną utratę danych. Uszkodzenia fizyczne mogą wystąpić, gdy głowica odczytująco-zapisująca dysku twardego znajdzie się w niewłaściwym miejscu lub zetknie się z talerzem. W takich przypadkach dane są trwale usuwane z nośnika. Ponadto uszkodzenie logiczne występuje wtedy, gdy dane operacyjne nadpisują niektóre pliki na dysku.

Uszkodzenia fizyczne występują wtedy, gdy wewnętrzne mechanizmy urządzenia pamięci masowej działają nieprawidłowo, powodując uszkodzenie lub całkowitą utratę danych. Typowe przykłady uszkodzeń fizycznych to awaria dysku twardego, wadliwy element elektroniczny, uszkodzenie przez wodę lub ogień albo uderzenie głową. Niezależnie od tego, w jaki sposób doszło do utraty danych, naprawa tego typu awarii wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi. Na szczęście w takich sytuacjach można skorzystać z profesjonalnych usług odzyskiwania danych.

Uszkodzenia fizyczne również mogą uniemożliwić odzyskanie danych. Nawet upadek dysku twardego z wysokości dwóch do trzech cali może spowodować, że nie będzie można go używać. Istnieje jednak wiele sposobów naprawy uszkodzeń fizycznych, a odzyskiwanie danych zależy od rodzaju uszkodzenia. Uszkodzenia fizyczne zazwyczaj oznaczają fizyczne uszkodzenie talerza dysku. Może ono być spowodowane przez dowolną część mechaniczną urządzenia pamięci masowej, ale może być również spowodowane przegrzaniem lub nadmiernym użytkowaniem. Inną przyczyną jest zanieczyszczona komora wewnętrzna dysku twardego. Każda substancja, która dostanie się do dysku twardego, może również spowodować uszkodzenie fizyczne.

Uszkodzenia logiczne nośników pamięci różnią się jednak od uszkodzeń fizycznych. Gdy pliki oprogramowania lub dane zostaną uszkodzone, nie można ich odzyskać. Można to zrobić za pomocą zewnętrznego oprogramowania innych firm. Jest to szybka i prosta metoda, ale należy się upewnić, że oprogramowanie jest legalne, zatwierdzone i autoryzowane przez producenta urządzenia pamięci masowej. Ta metoda nie jest idealna do odzyskiwania danych ze względu na fizyczne uszkodzenie nośnika.

Wykorzystuje sygnatury plików do skanowania całego urządzenia pamięci masowej.

Skaner złośliwego oprogramowania to aplikacja, która wykorzystuje sygnatury plików do identyfikowania plików i rozpoznawania zagrożeń. W odróżnieniu od zwykłego komputera skaner złośliwego oprogramowania nie może wykryć wszystkich plików na urządzeniu pamięci masowej. Pliki o wspólnej sygnaturze zachowują się podobnie. Jednak niektóre typy plików nie mają charakterystycznego podpisu i nie mogą zostać rozpoznane. Pliki te mogą zawierać tekst lub HTML albo mogą wykorzystywać tylko podzbiór tabeli znaków ASCII.

Oprogramowanie antywirusowe może identyfikować złośliwe pliki, porównując nagłówki lub rozszerzenia plików ze znanymi plikami. Proces ten jest znany jako wykrywanie oparte na sygnaturach i jest powszechnie stosowany w wielu narzędziach do wykrywania złośliwego oprogramowania. Gdy pliki te zawierają znany plik złośliwego oprogramowania, oprogramowanie antywirusowe może je przeskanować w celu wykrycia i wyeliminowania infekcji. Proces ten może być jednak uciążliwy, ponieważ nowe złośliwe oprogramowanie może ominąć kontrolę heurystyczną i zainstalować się w systemie.

Piąte wykonanie urządzenia pamięci masowej umożliwia skanowanie danych pod kątem podpisów przed ich zapisaniem. Urządzenie to jest podobne do opisanego w poprzednim wykonaniu. Zawiera ono procesor 110 komunikujący się z portem 155 systemu nadrzędnego 150. Procesor 110 przekazuje żądanie do serwera poprzez bezpieczny protokół w celu pobrania zaktualizowanych, wcześniej określonych podpisów. W jednym z wykonań siecią komunikacyjną jest Internet lub port 165 urządzenia pamięci masowej.

Sygnatura pliku to jego unikalna tożsamość. Algorytm wyszukiwania sygnatury analizuje nagłówki plików i określa długość oraz znacznik końca każdego pliku. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku plików, które zostały usunięte i nie są już dostępne. Większość programów wykorzystuje wyszukiwanie według sygnatur do odzyskiwania usuniętych plików. Jednak sygnatury plików nie są w 100% skuteczne. Nawet najlepsze algorytmy nie są w stanie odzyskać częściowo nadpisanych plików. Co więcej, fragmentacja dysku ogranicza użyteczność skanowania opartego na sygnaturach. Wiele dużych plików jest przechowywanych na powierzchni dysku w wielu kawałkach lub fragmentach. Dlatego odzyskiwanie danych oparte na sygnaturach nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.

Opiera się ona na tabeli alokacji plików

Tabela alokacji plików jest logiczną mapą logicznych jednostek pamięci masowej dysku zwanych klastrami. Nowy plik jest zapisywany w jednym lub kilku klastrach, które nie mogą ze sobą sąsiadować. Każdy nowy plik ma wpis w tabeli alokacji plików, który wskazuje jego położenie w każdym klastrze oraz kolejność, w jakiej jest przechowywany. W przypadku awarii dysku twardego tabela ta może pomóc w odzyskaniu danych.

XFS zachowuje informacje o systemie plików, co sprawia, że proces przywracania utraconych plików jest dużo bardziej precyzyjny. Jeżeli plik został nadpisany, zostanie podjęta próba odzyskania wszystkich jego danych, łącznie z fragmentami. Ponieważ plik jest pofragmentowany, do odzyskania danych niezbędna jest tabela alokacji plików. Korzystając z tego typu odzyskiwania plików, nie będziesz musiał się martwić o fragmentację plików ani inne problemy spowodowane usunięciem pliku.

Pomimo swojej nazwy FAT jest systemem, który wykorzystuje klastry do śledzenia lokalizacji plików. System ten nie tylko umożliwia odzyskiwanie danych, ale także monitoruje stan tabeli alokacji plików na dysku twardym. Utrata tej tabeli uniemożliwi korzystanie z danych. Jest ona kluczową częścią systemu plików FAT. Podobnie, uszkodzenie lub brak tabeli alokacji plików uniemożliwia odczytanie danych.

Inna popularna metoda tabeli alokacji plików opiera się na drzewie S+. Drzewo S+ przechowuje metadane o plikach przechowywanych na dysku. Gdy zapisywany jest nowy plik, drzewo S+ zastępuje stare drzewo. Dzięki temu system plików może przechowywać wiele kopii swoich metadanych. Proces ten jest również znany jako Copy-on-Write (kopiowanie przy zapisie) i może być wykorzystywany do odzyskiwania utraconych plików.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]